OLIJF MET PEREN

Grenzen

Grenzen, de eerste roman van Eli d'Oliveira.'Mannen van Tachtig aan het woord' is een serie interviews met 'de tachtigers'.


Van Deyssels stijl

De minderwaardigheid van in hoofdzaak twee organen heeft op de ontplooiing van Van Deyssels gaven overwegende invloed geoefend, die van a) de ogen en b) het spijsverteringskanaal.

Voorts hebben nog minderwaardigheden van geringere betekenis, waarop we occasioneel terugkomen, hun invloed doen gelden.

Hoe werkt een minderwaardig orgaan in op de ziel?

 

De eerste regels van een deel van het proefschrift van E. d'O, in Merlijn gepubliceerd in het kader van 100 jaar na Van Deyssel. 

 

 

 

BOEKEN

In onze families is veel geschreven.

Een lang niet-uitputtend en nog immer langzaam groeiend overzicht van de boeken is te bekijken bij foto's in het menu.
Omdat het hier een breed overzicht betreft zijn boeken opgenomen die van geheel verschillend kaliber zijn.

 

Literair, filosofisch, over fotografie, juridisch, medisch, populair wetenschappelijk, theoretisch natuurkundig proefschrift en ook nog sport, Frankrijk en Nutteloze Kennis.

Lang niet alle boeken zijn opgenomen.
Met de geschriften van Prof.dr. H.U. d'Oliveira zou alleen al een hele site met gemak gevuld kunnen worden. Klik hier voor een duidelijk inzicht in zijn juridische activiteiten. Zijn literaire activiteiten zijn ondermeer op de website van de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren te bezien.

De komende tijd zullen familieleden die hier nog niet met hun werken zijn opgenomen, worden toegevoegd!

 


De schrijvers uit de familie


Uit de digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en andere websites waar de schrijvers op voorkomen.

Eli d'Oliveira

 

Jaap d'Oliveira

Alles op zijn plaats. Het moderne interieur in de fotografie 1935-1965. Foto's van Jaap d'Oliveira en Jan Versnel.
Zie voor een serie foto's het Nederlands Fotomuseum en de Beeldbank Amsterdams Archief

 

Gerda Leo Photografien, 1926-1932. Site van Connewitzer Verlag Buchhandler, even wat naar beneden scrollen!

 

Ulli Jessurun d'Oliveira

Volg de link voor een deel van zijn boeken en artikelen en een deel van zijn academische loopbaan.

 

Elsa Pereira - d'Oliveira
Zij schreef een succesvolle serie boeken over populaire wetenschappelijke 'dokterszaken'. De vele artikelen die in diverse tijdschriften zijn verschenen zijn hier niet verzameld.

 

Rob Rodrigues Pereira

publiceert regelmatig, met name over ADHD. Hij heeft diverse andere projecten onder handen, o.m. in Rusland, Oezbekistan, Pakistan.

 

Nino Rodrigues Pereira, publiceert alleen op eigen (onbegrijpelijke) vakgebied. Zijn website kan sommigen wat inzicht geven daarin.

 

Suzanne Rodrigues Pereira

Bij uitgeverij Verbum is in de Holocaust Bibliotheek opgenomen, haar foto- en herdenkingsboekje over de 'Reis naar Polen'(pdf)  met het Nederlands Auschwitz Comité. Via het contactformulier kunt u deze publicatie aanvragen € 9,50.